Informasjon

  

12.3.2020

Pga. Corona-viruset stenger kommunen svømmehallen umiddelbart og all aktivitet vi har i klubben stopper opp.


Vi kommer igang igjen når kommunen åpner svømmehallen!


Følg med på:

https://www.facebook.com/groups/odalsvommeklubb/ Grastorandelen

Odal Svømmeklubb er med, så når du tipper hadde det vært fint om du hadde valgt å støtte Odal Svømmeklubb

Organisasjonsnummer 988271241

Ressurspersoner:

  • Hovedtrener i klubben er Steffen Tangen

Mob: 951 51 279

e-post: steftang@online.no


  • Leder for Norges Svømmeskole i Odalen er Kim Stine Bekkelund. mob: 45803934

e-post: ns@odalsvommeklubb.com

Info: http://www.tryggivann.no/

Verv i styret i klubben:

  • Leder Bjørn Erik Sandnes

Mob: 93439872

e-post: bjorn.erik.sandnes@odalsvommeklubb.com


  • Nestleder: Kim Stine Bekkelund

mob: 45803934


  • Kasserer Bjørnar Grendel

Mob: 407 69 303

e-post: bjornargr@gmail.com


  • Sekretær Kristian Fjeld

Mob: 410 65 533

e-post: Kristian.fjeld@bilia.no


  • Medlem Pål Michelson

Mob: 915 87 208

e-post: Pal.michelson@gmail.com


  • Medlem Ann Kristin Bekkelund

Mob: 450 32 984

e-post: akb666@hotmail.com

Politiattest

Medlemmer får god pris her:

Sponsorer:

WEBansvarlig er Bjørn Erik Sandnes

Mob: 934 39 872

post@odalsvommeklubb.com


Copyright ® Odal Svømmeklubb